Gebruik printers Kottenpark (Mediatheek)

(c) 2020 ing. C. van Leeuwen Btw. TesCaweb Enschede. Geheel of gedeeltelijk gebruik is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Versie 2.1.1
Technische analyse van wat er zoal een rol bij het afdrukken speelt.
Dit is dus geen didactisch verantwoorde handleiding maar een voorbereiding daarop.
Aangevuld met wijziging in printer driver software (2020-12-11).

Wat is het wezen van het afdrukken gezien vanuit de gebruiker (leerling)?

Probleemstelling

Ik heb een document op een Windows Laptop en wil die afdrukken op een printer van school, kan dat?
Ja, eerst kopieren in de Chrome omgeving van school (Google drive onder het blokje met stippen).
Hoe zit dat dan in elkaar?

Analyse

Chrome is een geïsoleerde omgeving waaronder t.o.v. MS-Windows andere tekstverwerkers beschikbaar zijn.
De manier van werken wijkt sterk af van dat onder MS-Windows, Google heeft zijn zijn eigen manier van denken hoe de programma’s gebruikt moeten worden.
Als het document op de Google Drive staat dan kan dit document binnen de Chrome-omgeving gebruikt worden.
Dus ook worden afgedrukt.
Afdrukken is binnen Chrome verzenden naar een printer device (dit i.p.v. naar een pdf file)
Binnen de school wordt een document verzonden naar de persoonlijke afdrukwachtrij van de leerling.
Dit zenden naar deze wachtrij kan gebeuren zonder dat de leerling fysiek bij de printer aanwezig is; dus ook vanuit huis of klaslokaal..

Nu pas is het nodig dat de leerling met zijn leerlingpas bij een printer aanwezig is.
De leerling logt met zijn pas in op de printer.
De printer geeft weer welke bestanden er in de leerling zijn printerwachtrij staat.
De leerling kan nu zijn printerwachtrij onderhouden en/of een document afdruk.

Opmerking (2020-12-11):

De HSL-printer driver voor het verzenden naar de persoonlijke printerwachtrij is vervangen door die van ” Papercut Mobility Print “.
Hierover is een vrij technische mededeling door de ICT dienst verzonden.
Bevat enige onduidelijkheden:
– Stap1 en stap 2 worden niet uitgelegd. Hierdoor weten de leerlingen niet dat ze een opdracht voor afdrukken, later bij de printer zelf nog ongedaan kunnen maken en ook dat ze niet fysiek bij de printer hoeven te zijn om een document naar hun persoonlijke wachtrij te sturen.
– Het voorbeeld gaat uit van een al eens gebruikte printer maar leerlingen die voor het eerst proberen af te drukken zien vaak: “save as pfd”.

Extra stappen

 • leerling bekend maken met het maken van een document scan met e-mail en/of direct zijn persoonlijk data gebied.
 • leerling bekend maken met het kopiëren, vergroten en/of verkleinen van een document.

De workflow bestaat uit 3 stappen:

 • Optioneel, stap 0:
  Document staat op een willekeurig operating system, vaak MS-Windows omdat daar betere tekstverwerkers beschikbaar zijn.
  Dit is een redelijke aanname omdat de tekstverwerking binnen Google Chrome niet zo fijn werkt en beperkt in mogelijkheden is.
  Aktie:
  Het document moet vanuit Chrome opgehaald worden van het OS naar jouw Chrome omgeving (My drive)
 • Stap 1:
  Binnen jouw Chrome omgeving moet het document naar jouw persoonlijke printerwachtrij gezonden worden.
  De leerling behoeft hiervoor niet fysiek bij de printer te zijn.
  De leerling kan bijvoorbeeld ook thuis of in de klas een document naar zijn printerwachtrij toesturen.
  De printerwachtrij kan later nog onderhouden worden.
  (2020-12-11) De HSL-printer driver voor het verzenden naar de persoonlijke printerwachtrij is vervangen door die van “mobility print”. Hierover is een vrij technische mededeling door de ICT dienst verzonden.
  Deze bevat enige onduidelijkheden: de stap1, stap 2
 • Stap 2:
  In deze stap wordt bepaald welke documenten uit de persoonlijke wachtrij afgedrukt gaan worden.
  Pas in deze stap dient de leerling bij een HSL-printer fysiek aanwezig te zijn.
  Notitie: Printer is hier niet duidelijk in.

Wat zou er didactisch gezien nodig zijn om dit aan de leerling uit te leggen.

 • Inzicht in de 3 stappen architectuur van dit systeem.
  Leerling is vaak gewent aan een afdrukactie die direct op een printer terecht komt.
 • Duidelijke uitleg over waar de details te vinden zijn.
 • Duidelijk uitleg over de te gebruiken instelling (minimaal zwart/wit en A4)
 • Eenvoudige praktische oefening met minimaal stap 1 en 2

Bijlage (2020-12-11)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *