Gezocht parttime werk voor een software enigineer/ docent/ technicus

Als elektrotechnisch ingenieur heb ik mij ontwikkeld als softwareontwikkelaar. Ik kan zowel uitdagening vinden in het ontwerpen en bouwen van systemen als in anderen te begeleiden bij het aanleren van de basisvaardigheden rond programmeren en wat daarbij zoals een rol kan spelen.
Software ontwikkelen is veel meer dan een stukje coderen, hierbij valt te denken aan: onderhoudbaarheid, herbruikbaarheid, overdraagbaarheid, testbaarheid.  Voordat er met het coderen zelf begonnen kan worden, is er natuurlijk al een weg afgelegd geworden: er is een probleem beschreven en geanalyseerd, een oplossingsroute beschreven en vastgesteld dat het probleem van zodanige aard is dat  een computerprogramma een goede oplossing kan bieden. Vervolgens kan er aan het construeren van de programmatuur begonnen worden. Een passende vorm van de zogenaamde SPA (systematische probleemaanpak) kan aan dit proces handvaten geven; dit vormt ook een inleiding op de meer formele methoden die in de softwareindustrie in gebruik zijn.

Het liefst ben ik bezig met het besturingen voor elektromechanische problemen, industriële automatisering en mechatronica. Software in relatie met de wereld van beweging, sensoren, actuatoren. Een wereld waar mijn kennis/affiniteit vanuit de elektrotechniek, natuurkunde en meet- en regeltechniek ondersteunend kan werken. Softwareontwikkeling ten dienst van andere disciplines.
Maar ook aan de andere kant, in de wereld van de means-machine interactie, kunnen disciplines uit de psygologie een rol vervullen.

Ik heb tevens diverse ervaringen met zowel het uitvoeren, het ontwerpen en het organiseren van onderwijs en het toepassen van verschillende onderwijsvormen.

Ik zoek werk voor 2 tot maximaal 4 dagdelen per week.

M.b.t. software ontwikkelen heb ik ervaring met o.a.: C# (.NET technologie), C/C++, SQL, XML-technologie, ASP.NET, I2C-technologie, Socket-technologie.
M.b.t. gebruik van softwareapplicaties: Het inrichten en gebruik van elektronsche leeromgevingen, het gebruik van 3D-printer en laser-cutter en natuurlijk de standaard bureau-software.

Mijn CV is op verzoek beschikbaar:  C.vanLeeuwen at TesCaweb.nl

Zie ook wat resultaten van mijn werk